اشتباه مـــــــــــــحض

هی رفیق ! زمان است که وفاداری تو را ثابت میکند ، نه زبان

 

 

Arezooپنجشنبه 26 بهمن1391 10:5 PM

Arezooپنجشنبه 24 مهر1393 3:12 PM

به سهراب بگویید:

 

عشـق دیگر"تپش قلبها"نیست

صـدای"فنر تخت ها"ست...

Arezooپنجشنبه 19 تیر1393 0:3 AM

سلام بچه ها باز من اومدمممممم

Arezooچهارشنبه 18 تیر1393 11:54 PM

او


ارزان خـــریــد قـلبـمـ را


فـقـط بــا دو کـلـمــه "دوستــتـــ دارمـ"


و هـیـچـگـاه نـفـهــمــیــد مـن چـه گـران پـس دادم تــاوانـش را...


اما این منم دختری که پای تمام غم های دردناکش می ایستد ........Arezooپنجشنبه 22 اسفند1392 9:50 PM

هي فلاني... هشدارداده بودم هوس گاز زدنم به سرت نزند... بخششي درکارنيست,,, تو از بهشت وجودم براي هميشه رانده شدي...
Arezooشنبه 19 بهمن1392 0:8 AM

تو چه میدانی فاحشه کیست؟

 

شاید همان باکره ای بود ...

 

که تو عشق اولش بودی....

 

Arezooپنجشنبه 19 دی1392 8:0 PM

مـَ

לּ همـ ــآنـ َـم


خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ


בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ...


تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב


و با تـ ـویــے ڪـہ نیــ ๛ـتے حرف مے زב


בختــرے ڪـہ ...


زانــو میــزב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב


و تنــــهـا آرزویـــَش را براے


هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود!!!


خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـב مے زב


از ایــטּ ڪـہ ×تـ ـــو × آرزوے همیشگے مـــטּ بوבے

 

 

 

Arezooچهارشنبه 11 دی1392 9:58 PM

لبخند میزنم  ....!

 

و او فکر میکند بازی رابرده.....

 

هرگزنمی فهمد باهر کسی رقابت نمیکنم

882050bb9e2a8d

 

 

 

 

 

 

 

Arezooشنبه 7 دی1392 8:41 PM

سخت بود وقتی از نبودنش ...

 

زانوهایم را به اغوش کشیده بودم و او ...

 

برای اغوش دیگری زانو زده بود ....

 

 

 

Arezooشنبه 30 آذر1392 2:43 PM

قالب هاي ميس فائزه